Vitajte na našej stránke

Mesta a obce v štrajkovej pohotovosti final web

Arriva - Dočasne pozastavená prevádzka vybraných spojov

OZNAM PRE CESTUJÚCICH – dočasne pozastavená prevádzka vybraných spojov v prímestskej autobusovej doprave od 4.9.2023

Vážení cestujúci,

vzhľadom na počet vodičov autobusov ktorých má naša spoločnosť momentálne k dispozícii,  nedokážeme plnohodnotne zabezpečiť objednanú dopravnú obslužnosť v okresoch Nitra a Topoľčany.

Z toho dôvodu bude dočasne pozastavená prevádzka vybraných  spojov v prímestskej autobusovej doprave.

Zoznam pozastavených spojov od 4. septembra  2023 do  odvolania:

Depo Linka Spoj Odchod Východzia zastávka Príchod Koncová zastávka
Nitra 403417 6  5:25 Vinodol, Dolný Vinodol, OcÚ  6:05

Nitra, AS

Nitra 403417 7  6:10 Nitra, AS  6:40

Vinodol, Dolný Vinodol, OcÚ

Nitra 403417 10  6:40 Vinodol, Dolný Vinodol, OcÚ  7:25

Nitra, AS

Nitra 403418 15 14:25 Nitra, AS 15:05

Vinodol, Dolný Vinodol, OcÚ

Nitra 403417 25 15:45 Nitra, AS 16:15

Veľký Cetín, ZŠ

Kompletný zoznam na stránke Arriva: https://arriva.sk/nitra/oznam-pre-cestujucich-docasne-pozastavena-prevadzka-vybranych-spojov-v-primestskej-autobusovej-doprave-od-4-9-2023/

CYKLICKÉ ODPOČTY SPOTRIEB ELEKT. ENERGIE (DOMÁCNOSTI)

Vážení obyvatelia obce Veľký Cetín.

Touto cestou Vám dávame do pozornosti termín cyklických odpočtov spotrieb elektrickej energie vo Vašej obci a to nasledovne:

  • 22.08.2023 (utorok) na uliciach: STARÁ DEDINA, HORNÝ KONIEC, KRÁTKA a PRI HOSTINCI
  • 23.08.2023 (streda) na uliciach: HLAVNÁ, TICHÁ a ZA HUMNAMI
  • 24.08.2023 (štvrtok) na uliciach: NITRIANSKA, AGÁTOVA, KADAŇSKA A MLYNSKÁ
  • 04.09.2023 (pondelok) na uliciach: KOSTOLNÁ, CINTORÍNSKA a NOVÁ

Nakoľko priamo na elektromer potrebujeme priložiť SONDU (čítačku údajov), ktorá sťahuje (načítava) z elektromera rôzne dôležité údaje potrebné k vyúčtovaniu, žiadame všetkých odberateľov elektrickej energie (bez rozdielu na dodávateľa/zmluvného partnera), aby nám vo vlastnom záujme zabezpečili bezproblémový prístup k odbernému miestu podľa rozpisu. Rešpektovaním nášho oznamu tak odberatelia predídu zbytočným možným komplikáciám v rámci vyúčtovania.

  • Okrem iného žiadame obyvateľov obce, aby si v uvedenom termíne z bezpečnostných dôvodov uviazali svojich psov.

Kontakt: 0903-40-98-40

 

Za spoluprácu a ústretovosť všetkým vopred ďakujeme.

POZNÁMKA: Žiadne iné osoby okrem poverených spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s. (ZSDIS a.s.) nie sú oprávnené vykonávať odpočty spotrieb elektrickej energie!

Klub dôchodcov

Organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska vo Veľkom Cetíne bola založená 31. 3. 2023. na ustanovujúcej schôdzi zúčastnilo 35 členov. Účastníci sa oboznámili s poslaním a Stanovami Jednoty dôchodcov na Slovensku, ktorými sa budú vo svojej činnosti riadiť. V súčasnosti má organizácia 55 členov.

Členovia výboru
Predseda: Valéria Prešinská
Podpredseda: Michal Gúgh
Hospodár: Gabriela Szusztorová
Členky: Magdaléna Kiácová, Margita Bugyinszká

Revízna komisia
Predseda: Edita Ficová
Členky: lda Paulovičová, Alžbeta Balázsyová

Členstvo v našej organizácii je dobrovoľné. Podmienkou vzniku je prihláška za člena a zaplatenie členského príspevku, na základe ktorých bude vystavený členský preukaz, ktorý je dokladom
o členstve.

Členmi sa môžu stať dôchodcovia, ktorí sa stotožňujú s cieľmi, programom a Stanovami JDS na Slovensku.

Našim cieľom je zhromažďovanie a organizovanie občanov našej obce - seniorov v dôchodkovom veku za účelom spoločných stretávaní pri kultúrnych, spoločenských, športových podujatiach, ako a j brigádnickej činnosti v prospech našej obce a tak svojim členom popri každodenným povinnostiam
a starostiam spríjemniť ich jeseň života.

Strana 3 z 37