13 júl, sobota, 2024
A- A A+

Vitajte na našej stránke

Mesta a obce v štrajkovej pohotovosti final web

Dôležitý oznam !

Obec Veľký Cetín oznamuje, že v rámci rekonštrukcie štátnej cesty I/51 Golianovo – Vráble, bude

v čase od 1.7.2024 do 31.8.2024

úplná uzávierka na ceste I/54, úsek Babindol – Vráble.

Obchádzková trasa z Vrábel do Nitry pre osobné vozidlá bude vedená po cesteI/51 na cestu III/1650 a III/1645 cez mestskú časť Vráble – Dyčka, ďalej cez obec Paňa a Veľký Cetín s odbočením na cestu III/1641 smer Nitra.

Počas celej doby realizácie prác na ceste I/51, je pre nákladnú dopravu (nad 3,5 t) platná obchádzková trasa bez zmeny, tak ako v I. etape, vedená po rýchlostnej ceste R1 a cestách I/51 a II/511 z Nitry do Vrábel a opačne tou istou trasou z Vrábel do Nitry.

Počas prác bude použité dočasné dopravné značenie.

Dbajte o svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky.

Za trpezlivosť Vám vopred ďakujeme.

O všetkých zmenách a o prípadnom skoršom termíne ukončenia obchádzok Vás budeme včas informovať.

Roman Kiác, starosta obce Veľký Cetín