Výsledky komunálnych volieb 2018

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB

vo Veľkom Cetíne zo dňa 10. 11. 2018

Počet voličov v obci: 1402 
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 922 
Účasť: 65,76%

Kandidáti na starostu 
1. Ing. František Mészáros – 576 hlasov

2. Klára Tóth - 322 hlasov 

Kandidáti na poslanca (dostalo sa prvých 9 do OZ)
1. Dávid Borbély, Ing., Most - Híd - 533 hlasov 
2. Róbert Danóci, Ing., nezávislý kandidát - 451 
3. Ladislav Szekeres, RNDr. PhD., nezávislý kandidát - 441 
4. Tomáš Gregor, Ing., nezávislý kandidát - 431
5. Evelína Mészárosová, nezávislý kandidát - 414
6. Norbert Dudás, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja  - 382
7. Klára Tóth, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja - 320 
8. Vladimír Brath, Most - Híd - 314
9. Michal Mészáros, nezávislý kandidát - 312 
10. Imrich Presinszky, nezávislý kandidát - 299
11. Tibor Presinszky, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja - 294
12. Dávid Tóth, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja - 294 
13. Marián Magyar, Ing., nezávislý kandidát - 288
14. Mária Berkeš, Mgr., Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja- 244 
15. Viktória Čerman, PharmDr., Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja - 229
16. Antal Pócsik, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja- 215
17. Csaba Szőke, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja - 185
18. Hilda Szőke, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja - 136

Strana 1 z 2