Úradná tabuľa

Zobrazené položky 
Názov Dátum uverejnenia Návštevy
Objednávka 52023 29. máj 2023 15
Oznámanie o zahájaní územného konania 22. máj 2023 21
Oznámanie o zahájaní územného konania 22. máj 2023 33
Verejná vyhláška - oprava chyby v písaní 11. máj 2023 20
Záverečný účet obce 2022 28. apríl 2023 36
Návrh VZN o dotaciach pre organizácie VC 2023 24. apríl 2023 14
Zverejnenie zámeru 24. apríl 2023 14
Informácia pre verejnosť 20. apríl 2023 64
Dodatok č. 1 k VZN č. 53/2022 - O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 14. apríl 2023 27
Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 07. apríl 2023 302
Stavebné povolenie - chodník 03. apríl 2023 190
Územné rohzodnutie o umiestnení líniovej stavby 16. marec 2023 183
Chodník - Horný koniec 03. marec 2023 70
Stavebné povolenie 28. február 2023 51
Zverejnenie zámeru 28. február 2023 12
Zverejnenie zámeru 28. február 2023 19
Zverejnenie zámeru 28. február 2023 13
Zverejnenie zámeru 28. február 2023 8
Triedenie odpadu - Veľký Cetín 27. február 2023 41
Výrub stromov 03. február 2023 58