Úradná tabuľa

Zobrazené položky 
Názov Dátum uverejnenia Návštevy
Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 09. december 2023 11
Návrh plánu kontr. činnosti I.polrok 27. november 2023 21
Návrh rozpočtu na rok 2024 27. november 2023 351
Návrh VZN 2/2023 o dani z nehnuteľnosti 27. november 2023 76
VZN č. 32023 o rušení VZN č. 522022 27. november 2023 1
NÁVRH - Dodatok č. 4 k VZN Obce Veľký Cetín číslo 53/2022 27. november 2023 1
Informácia pre verejnosť - Územný plán Obce Malý Cetín – zmeny a doplnky č. 3 09. november 2023 592
Oznámanie o zahájaní územného konania - rodinné domy 30. október 2023 1484
Informácia pre verejnosť - Regionálny plán udržateľnej mobility NSK - aktualizácia 13. október 2023 743
Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 06. október 2023 628
Verejná vyhláška - stavebné povolenie letná kuchyňa 05. september 2023 446
Verejná vyhláška - stavebné povolenie rekreačný dom 05. september 2023 360
Vyhlásenie - voľby hlavného kontrolóra 25. august 2023 551
N á v r h Dodatku č. 2 k VZN Obce Veľký Cetín číslo 53/2022 21. august 2023 528
Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 21. august 2023 737
Zverejnenie e-mailovej adresy 14. august 2023 658
N Á V R H - Dodatok č 3 k VZN 43 2019 Daň za ubytovanie 08. august 2023 554
Oznámenie - letná kuchyňa 07. august 2023 535
Oznámenie - rekreačný dom 07. august 2023 549
Verejná vyhláška - oznámenie 19. júl 2023 706