Úradná tabuľa

Zobrazené položky 
Názov Dátum uverejnenia Návštevy
Oznámenie o začatí kolaudačného konania - cyklistický chodník 09. september 2020 1568
Oznámenie o realizácii projektu 03. september 2020 1692
Cyklistický chodník Nitra-Vráble III. etapa 21. august 2020 1598
Oznámenie vlastníkom a užívateľom poľnohospodárskych pozemkov a ostatným účastníkom pozemkových úprav v k.ú. Veľký Cetín 31. júl 2020 2054
Územné rozhodnutie - rekreačný dom 15. júl 2020 1455
Informácia pre verejnosť - Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja 15. jún 2020 1280
Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 06. jún 2020 1841
Územné rozhodnutie 26. máj 2020 1425
Záverečný účet Obce Veľký Cetín za rok 2019 18. máj 2020 1496
Informácia pre verejnosť - EPP 13. máj 2020 1486
Výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY - ALAPISKOLA VEĽKÝ CETÍN 07. máj 2020 1323
Verejná vyhláška - schválenie RUSESu 30. marec 2020 1444
Voliérový odchov nosníc (mládok) – Farma Veľký Cetín 30. marec 2020 1345
ZÁPISNICA zo zasadnutia krízového štábu vo Veľkom Cetíne 16. marec 2020 1895
Zverejnenie rozhodnutia 02. marec 2020 1894
Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 01. marec 2020 1619
Stavebné povolenie - verejná vyhláška 27. február 2020 1526
Výrub stromov 27. február 2020 1493
Výrub stromov 25. február 2020 1595
Výrub stromov 25. február 2020 1495