Úradná tabuľa

Zobrazené položky 
Názov Dátum uverejnenia Návštevy
Zverejnenie rozhodnutia 02. marec 2020 1696
Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 01. marec 2020 1274
Stavebné povolenie - verejná vyhláška 27. február 2020 1277
Výrub stromov 27. február 2020 1241
Výrub stromov 25. február 2020 1202
Výrub stromov 25. február 2020 1303
Výrub stromov 25. február 2020 1316
Výrub stromov 25. február 2020 1239
Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 22. február 2020 1381
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania 28. január 2020 1386
Informácia pre verejnosť 23. január 2020 1311
Oznámenie o zverejnení emailovej adresy 10. január 2020 1536
Emailová adresa na doručenie oznámenia 27. december 2019 1426
POZVÁNKA na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Cetín 18. november 2019 2045
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - "Rekonštrukcia viacúčelového ihriska" 14. november 2019 2049
Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov 13. november 2019 2195
Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába - Tájékoztató a választópolgár részére 12. november 2019 2820
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácie pre voliča 12. november 2019 1686
Vyhlásenie volieb 12. november 2019 1352
Informácia pre verejnosť 06. november 2019 1629