Úradná tabuľa

Zobrazené položky 
Názov Dátum uverejnenia Návštevy
Zverejnenie e mailovej adresy 20. júl 2022 669
Oznámenie o určení počtu poslancov a volebného obvodu 20. júl 2022 757
Menovanie zapisovateľa do Miestnej volebnej komisie 20. júl 2022 821
Zverejnenie zámeru 12. júl 2022 774
Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 08. júl 2022 727
Záverečný účet za rok 2021 23. jún 2022 703
Zverejnenie zámeru 23. jún 2022 783
Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 23. jún 2022 1000
Vyhlásnie volieb do orgánov samosmosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov 16. jún 2022 1064
VZN č. 51/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 08. jún 2022 746
ZÁVEREČNÉ STANOVISKO 27. máj 2022 1175
Informácia pre verejnosť - Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja 27. máj 2022 809
Návrh záverečného účtu 2021 19. máj 2022 1078
Informácia pre verejnosť - Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021-2025 03. máj 2022 782
Stavebné povolenie sociálna budova 16. marec 2022 830
Informácia pre verejnosť - Územný plán obce Branč 23. február 2022 790
Oznámenie - verejná vyhláška 16. február 2022 864
Výzva MAS RZ Dolná Nitra na predkladanie žiadostí o dotácie na rok 2022 14. február 2022 838
Informácia pre verejnosť - Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja 21. január 2022 766
Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení 17. január 2022 2327