Úradná tabuľa

Zobrazené položky 
Názov Dátum uverejnenia Návštevy
Návrh VZN 2/2023 o dani z nehnuteľnosti 27. november 2023 249
VZN č. 32023 o rušení VZN č. 522022 27. november 2023 195
NÁVRH - Dodatok č. 4 k VZN Obce Veľký Cetín číslo 53/2022 27. november 2023 232
Informácia pre verejnosť - Územný plán Obce Malý Cetín – zmeny a doplnky č. 3 09. november 2023 853
Oznámanie o zahájaní územného konania - rodinné domy 30. október 2023 1815
Informácia pre verejnosť - Regionálny plán udržateľnej mobility NSK - aktualizácia 13. október 2023 1071
Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 06. október 2023 1185
Verejná vyhláška - stavebné povolenie letná kuchyňa 05. september 2023 603
Verejná vyhláška - stavebné povolenie rekreačný dom 05. september 2023 523
Vyhlásenie - voľby hlavného kontrolóra 25. august 2023 730
N á v r h Dodatku č. 2 k VZN Obce Veľký Cetín číslo 53/2022 21. august 2023 712
Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 21. august 2023 1013
Zverejnenie e-mailovej adresy 14. august 2023 1047
N Á V R H - Dodatok č 3 k VZN 43 2019 Daň za ubytovanie 08. august 2023 716
Oznámenie - letná kuchyňa 07. august 2023 835
Oznámenie - rekreačný dom 07. august 2023 785
Verejná vyhláška - oznámenie 19. júl 2023 1039
Výberové konanie na riaditeľa ZŠ-Alapiskola Veľký Cetín 11. júl 2023 463
Výberové konanie na riaditeľa MŠ Veľký Cetín 11. júl 2023 442
Informácia pre verejnosť - Veterný park Paňa 30. jún 2023 554