16 jún, nedeľa, 2024
A- A A+

Informácia pre verejnosť - Regionálny plán udržateľnej mobility NSK - aktualizácia

Informácia pre verejnosť

Obec Veľký Cetín v zmysle §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako dotknutá obec oznamuje verejnosti, že bolo doručené oznámenie o strategickom dokumente:

„Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja - aktualizácia“.

Konzultácie k uvedenému strategickému dokumentu e možné vykonať počas celého procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).

Oznámenie je zverejnené na webovom sídle ministerstva:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalny-plan-udrzatelnej-mobility-nitrianskeho-samospravneho-kraja-aktualizacia

Do oznámenia môžete nahliadnuť aj na Obecnom úrade vo Veľkom Cetíne, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín, počas úradných hodín.

Stanoviská verejnosti k oznámeniu je možné predkladať  do 15 dní odo dňa, keď bolo toto oznámenie zverejnené na adresu:

Okresný úrad Nitra

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Štefánikova tr. 69

949 01 Nitra

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

telefón: 037/6549391