05 apríl, nedeľa, 2020
A- A A+

ZÁPISNICA zo zasadnutia krízového štábu vo Veľkom Cetíne

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ZÁPISNICA

zo zasadnutia krízového štábu vo Veľkom Cetíne,

konaného dňa 16.03.2020

Na zasadnutí boli prítomní členovia krízového štábu:

Ing. František Mészáros – starosta obce

Ing. Dávid Borbély

Michal Mészáros

Pavel Solnica

RNDr. Ladislav Szekeres, PhD.

Popis vzniknutej situácie:

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa.

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020 pandémiu ochorenia COVID-19.

Na základe usmernení zaslaného Ministerstva vnútra SR a Regionálnym úradom verejného   zdravotníctva SR zasadal Krízový štáb obce Veľký Cetín za účelom prijatia opatrení zamedzenia šírenia nového vírusu dôvodu COVID-19 (Nový koronavírus).

Krízový štáb prijal nasledované opatrenia účinné od 00:00 hod. dňa 17. marca 2020:

 

1. Obecný úrad bude fungovať až do odvolania v obmedzenom režime a úradné hodiny budú upravené nasledovne:

pondelok, utorok, piatok:       08,00 - 11,00 hod.

streda:                                     14,00 - 17,00 hod.

2. Každý občan, ktorý príde na obecný úrad musí mať ochranné rúško, a len nevyhnutné veci riešiť osobne, využívať elektronickú a telefonickú komunikáciu;

3. Zakazuje organizovanie kultúrnych, športových a iných verejných hromadných podujatí v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľký Cetín;

4. Upozorňuje občanov, aby zvážili usporiadanie rodinných osláv, nakoľko aj tieto sú hromadné podujatia;

5. Občania, ktorým sú roznášané obedy sú povinní dodržať hygienické odporúčania hlavného hygienika SR, obedáre s obedom budú vyložené na vopred vyhradené miesto, aby bol minimalizovaný osobný kontakt so zamestnancami obecného úradu;

6. Športové ihriská a detské ihriská nie sú uzavreté, ale ich skupinová návšteva je zakázaná;

7. Vyzývame občanov, aby sledovali a dôsledne dodržiavali odporúčania a pokyny hlavného hygienika SR a rozhodnutia ústredného krízového štábu SR;

8. Občania, ktorí sa vracajú zo zahraničia, sú povinní dodržať domácu karanténu podľa nariadenia hlavného hygienika SR, za nedodržanie karantény hrozí pokuta 1659 eur, počas tejto doby sú povinní:

- sledovať svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a podrobiť sa odberu biologického materiálu (Všetky podania je možné zasielať elektronicky, a to: cez kontaktný formulár zverejnený na webovej stránke úradu: http://www.udzs-sk.sk/kontaktny-formular  na emailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo priamo na emailové adresy zverejnené na webovej stránke úradu v časti KONTAKTY Ústredie: http://www.udzs-sk.sk/web/sk/ustredie.)

- zdržať sa sociálnych kontaktov

- zdržať sa cestovania

- zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie

9. V  prípade zhoršenia situácie a  neodôvodnených návštev na obecnom úrade, samospráva pristúpi k  sprísneniu hore uvedených opatrení;

Krízový štáb splnomocňuje starostu obce Ing. Františka Mészárosa k operatívnemu riešeniu situácie aj bez zvolania krízového štábu.

 

Zapísala: Ing. Annamária Szekeresová