27 september, nedeľa, 2020
A- A A+

Cirkev

Adresa farského úradu:

kostol 1

Nagyceteny oltar 1č. 594, 951 05
Veľký Cetín

Tel.: 037/65 972 04 (aj fax)

 

 

Poradie Svätých omší

28. septembra 2020 - 04. októbra 2020

Pondelok:   18.30 - Bartolomej Kóša, rodičia Margita, Ladislav         a ostatní príbuzní

Utorok:   18.30        - Jozef Kisucky, manž. Mária, rodičia a syn            Ondrej

Streda: 18.30 - Imrich Presinszky, manželka Terézia, súrodenci       a rodičia

Štvrtok:  18.30 -        Ľudovít Szőke, manž. Margita, synovia Štefan,        Ľudovít, zaťovia Róbert, Ľudovít a starí rodičia 

Piatok: 18.30  - Zoltán Duba a ostatní príbuzní   

Sobota:    07:00 

Nedeľa:  

8.00   - Fridrich Kónya, dcéra Silvia a rodičia                              Kónyoví 

11.00  - Za veriacich

15.00   - Litánie

Upratovanie kostola: č. d. 301 -  350

Pán Boh zaplať!