25 júl, nedeľa, 2021
A- A A+

Cirkev

Adresa farského úradu:

kostol 1

Nagyceteny oltar 1č. 594, 951 05
Veľký Cetín

Tel.: 037/65 972 04 (aj fax)

 

 

Poradie Svätých omší


ZMENY VO VYSLUHOVANÍ SVIATOSTÍ A V SLÚŽENÍ SVÄTÝCH OMŠÍ

 


 

5. júla 2021 – 11. júla 2021

Pondelok:   Sviatok sv. Cyrila a Metoda

8.00 -

11.00 -

Utorok:   19.00 - František Kmetyo, manželka Mária, synovia Rudolf a František a rodičia

Streda: 19.00 - Eva Mészárosová rod. Presinszká

Štvrtok:  19.00 -   Jozef Kucsera, súrodenci, rodičia a príbuzní

Piatok: 19.00  - Ján Presinszky a Jozef, Valéria, Ján, Agneša, Eugen, Alexander a za nenarodené deti

Sobota:    7:00  -  Balázsy Eduard ml.

Nedeľa:  

8.00   - Štefan Kmetyo, rodičia, syn Roman a rodičia Csábioví

11.00  - Za veriacich

Upratovanie kostola: rodičia prvoprijímajúcich detí

Pán Boh zaplať!