Úradná tabuľa

Zobr. počet 
Názov Dátum uverejnenia Počet návštev
Oznámenie o začatí stavebného konania 21. september 2020 28
Oznámenie o začatí kolaudačného konania - cyklistický chodník 09. september 2020 120
Oznámenie o realizácii projektu 03. september 2020 138
Cyklistický chodník Nitra-Vráble III. etapa 21. august 2020 168
Oznámenie vlastníkom a užívateľom poľnohospodárskych pozemkov a ostatným účastníkom pozemkových úprav v k.ú. Veľký Cetín 31. júl 2020 243
Územné rozhodnutie - rekreačný dom 15. júl 2020 168
Informácia pre verejnosť - Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja 15. jún 2020 166
Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 06. jún 2020 242
Územné rozhodnutie 26. máj 2020 256
Záverečný účet Obce Veľký Cetín za rok 2019 18. máj 2020 190
Informácia pre verejnosť - EPP 13. máj 2020 233
Výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY - ALAPISKOLA VEĽKÝ CETÍN 07. máj 2020 162
Verejná vyhláška - schválenie RUSESu 30. marec 2020 252
Voliérový odchov nosníc (mládok) – Farma Veľký Cetín 30. marec 2020 199
ZÁPISNICA zo zasadnutia krízového štábu vo Veľkom Cetíne 16. marec 2020 410
Zverejnenie rozhodnutia 02. marec 2020 730
Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 01. marec 2020 223
Stavebné povolenie - verejná vyhláška 27. február 2020 262
Výrub stromov 27. február 2020 243
Výrub stromov 25. február 2020 279