Úradná tabuľa

Zobr. počet 
Názov Dátum uverejnenia Počet návštev
POZVÁNKA na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Cetín 18. november 2019 118
Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov 13. november 2019 115
Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába - Tájékoztató a választópolgár részére 12. november 2019 92
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácie pre voliča 12. november 2019 133
Vyhlásenie volieb 12. november 2019 44
Informácia pre verejnosť 06. november 2019 59
Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení 06. november 2019 41
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO 06. november 2019 53
Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti 06. november 2019 61
Návrh rozpočtu na rok 2020 06. november 2019 51
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku 04. november 2019 91
Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 20. september 2019 1620
Výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY - ALAPISKOLA VEĽKÝ CETÍN 11. september 2019 1598
Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 08. september 2019 1661
Rozhodnutie ÚP Veľký Kýr 23. august 2019 177
Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie 19. august 2019 216
Výzva na predloženie ponuky - WiFi pre Teba v obci Veľký Cetín 14. august 2019 215
Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 12. júl 2019 492
Obec Veľký Kýr - Oznámenie o strategickom dokumente 12. júl 2019 299
Informácia pre verejnosť - Územný plán obce Veľký Kýr 10. júl 2019 299