Úradná tabuľa

Zobr. počet 
Názov Dátum uverejnenia Počet návštev
Voľby do EP - Informácie pre voliča 21. február 2019 1
Oznámenie o vytvorení volebného okrsku pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 06. február 2019 21
Prístavba a nadstavba rodinného domu 01. február 2019 42
Voľby prezidenta Slovenskej republiky - Doručenie oznámenia o delegovaní člena 29. január 2019 42
Voľby prezidenta SR - informácie pre voliča 29. január 2019 47
Schválený rozpočet Obce Veľký Cetín na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 08. december 2018 73
Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 05. december 2018 133
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva 28. november 2018 123
Rozpočet Obce Veľký Cetín na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 23. november 2018 68
Stavebné povolenie ČOV 29. október 2018 172
Verejná vyhláška - kanalizácia 12. október 2018 145
Verejná vyhláška - transformačná stanica 04. október 2018 139
Oznam o vyhlásení výzvy na predkladanie Žiadostí o NFP 04. október 2018 118
Oznam o podpísaní Zmluvy s Nitrianskym samosprávnym krajom 04. október 2018 128
Územný plán obce Čechynce - Rozhodnutie 25. september 2018 159
Zoznam zaregistrovaných kandidátov 20. september 2018 436
Oznámenie o podávaní kandidátnych listín 07. september 2018 162
Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 07. september 2018 391
Oznámenie 05. september 2018 169
Oznámenie 05. september 2018 162