24 január, nedeľa, 2021
A- A A+

Orientačné čísla

Vážení občania!

V súľade s platnými právnymi predpismi majú byť budovy v obci označené dvomi typmi čísiel a to:

Súpisné číslo - určuje sa každej budove v poradí akom bola postavená - toto číslo už máte na dome.

Orientačné číslo - slúži na orientáciu na ulici, pravá strana ulice má pridelené párne čísla a ľavá strana ulice nepárne. Číslovanie sa začína od stredu obce, za ktorý je prijatý socha „Bus Krisztus“.

Na základe uznesenia obce boli vyrobené tabuľky s orientačnými číslami. Rozhodnutie o určení orientačného čísla spolu s tabuľkami budú občanom odovzdané v dňoch:

25. novembra 2015 - stredu od 10:00 hodiny do 20:00 hodiny

26. novembra 2015 - štvrtok od 10:00 hodiny do 18:00 hodiny

na Obecnom úrade.

Poplatok za tabuľku s číslom vyberaný od občana je 2,- € (obec dopláca ďalšie 2,- €). Tabuľky si pripevňuje každý samostatne. Takto označiť budovy je občan povinný zo zákona.