Vitajte na našej stránke

Autobusové spoje počas hodových slávností

zastavka

Oznamujeme občanom, že autobusy počas hodových slávností t. j. od 02. júla (piatok) 2021 od 00.00 hod. až do 5. júla (pondelok) 2021 do 24.00 hod.  nebudú premávať do centra dediny - autobusová zastávka pri Základnej škole – Alapiskola Veľký Cetín.  Autobusové spoje budú využívať v týchto dňoch dočasnú zastávku pri ulici Hostinci – konkrétne pred Pohostinstvom Kadarka.

Termín cyklických odpočtov spotrieb elektrickej energie

Vážení obyvatelia obce Veľký Cetín.

Touto cestou Vám dávame do pozornosti termín cyklických odpočtov spotrieb elektrickej energie vo Vašej obci a to nasledovne:

•    20.08.2020 (štvrtok)/21.08.2020 (piatok) na uliciach: STARÁ DEDINA, HORNÝ KONIEC, KRÁTKA a PRI HOSTINCI
•    24.08.2020 (pondelok) na uliciach: HLAVNÁ, TICHÁ a ZA HUMNAMI
•    25.08.2020 (utorok) na uliciach: NITRIANSKA, AGÁTOVA, KADAŇ A MLYNSKÁ
•    02.09.2020 (streda)/03.09.2020 (štvrtok) na uliciach: KOSTOLNÁ, CINTORÍNSKA a NOVÁ

Žiadame preto všetkých odberateľov elektrickej energie (bez rozdielu na dodávateľa, teda zmluvného partnera), aby nám v uvedenom termíne sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov.

Počas odpočtov zhotovujeme aj fotodokumentáciu odberných miest.

Z uvedeného je potrebné zabezpečiť prístup k odbernému miestu.

Okrem iného žiadame obyvateľov obce, aby si v uvedených termínoch z bezpečnostných dôvodov uviazali/uzatvorili svojich psov.

Kontakt: 0903-40-98-40

 

Za spoluprácu a ústretovosť všetkým vopred ďakujeme.

POZNÁMKA: Žiadne iné osoby okrem poverených spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s. (ZSDIS a.s.) nie sú oprávnené vykonávať odpočty spotrieb elektrickej energie!