13 júl, pondelok, 2020
A- A A+

Vitajte na našej stránke


Všetky informácie (odporúčania, rady, mýty, atď.) pre verejnosť sú dostupné na --> https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

Riaditeľstvo Materskej školy- Óvoda vo Veľkom Cetíne oznamuje rodičom /zákonným zástupcom/, že zápis detí do MŠ na školský rok 2020/2021 sa uskutoční elektronicky v termínoch: 4.-8.5.2020zápis oznam 400

Termín odovzdania prihlášok: do 11.5.2020

Potvrdenie o zdravotnom stave nebudeme vyžadovať. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave ,dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt. Ak ide o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva  a prevencie. Ak zákonní zástupcovia dieťaťa so ŠVVP  dodatočne nepriložia  potvrdenie o zdravotnom stave  a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie ,dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Spôsob podania žiadosti:

Tlačivá  potrebné k zápisu máte možnosť si stiahnuť:

Žiadosť

Vyplnenú žiadosť môžete zasielať na emailovú adresu : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

alebo v  danom termíne vhodiť žiadosť do poštovej schránky umiestnenej na budove pri vchode do Materskej školy.

Prípadne  vyplnenú žiadosť zaslať na adresu MŠ:               Materská škola-Óvoda

                                                                                        Hlavná 638

                                                                                        951 05 Veľký Cetín

Písomné rozhodnutie o prijatí/ neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021  vydá riaditeľka materskej školy do 31. 06.2020 

Podmienky prijímania:

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. a vyhlášky č. 308/2009 Z. z.  o materskej škole na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov .

Prednostne sa prijímajú deti:

-          ktoré dovŕšili  piaty rok veku,

-          ktorým bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,

-          ktorým bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,

Deti sa prijímajú do naplnenia kapacity jednotlivých tried.

V prípade  zvýšeného záujmu o prijatie detí  na predprimárne vzdelávanie  do materskej školy  uprednostníme pri prijímaní:

• dieťa  z obce Veľký Cetín

• dieťa samoživiteľa, osirelé dieťa / individuálna situácia dieťaťa /

           Bližšie informácie: 0940 825 420, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.