20 júl, sobota, 2019
A- A A+

Vitajte na našej stránke

CYKLICKÉ ODPOČTY SPOTRIEB ELEKT. ENERGIE (DOMÁCNOSTI)

Vážení obyvatelia obce Veľký Cetín

Touto cestou Vám dávame do pozornosti termín cyklických odpočtov spotrieb elektrickej energie vo Vašej obci a to nasledovne:

  • 16.08.2018 na uliciach: HLAVNÁ, TICHÁ a ZA HUMNAMI
  • 17.08.2018/18.08.2018 na uliciach: STARÁ DEDINA, HORNÝ KONIEC, KRÁTKA a PRI HOSTINCI
  • 20.08.2018/21.08.2018 na uliciach: NITRIANSKA, AGÁTOVA, KADAŇ A MLYNSKÁ
  • 30.08.2018/31.08.2018 na uliciach: KOSTOLNÁ, CINTORÍNSKA a NOVÁ

Žiadame preto všetkých odberateľov elektrickej energie (bez rozdielu na dodávateľa, teda zmluvného partnera), aby nám v uvedenom termíne sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov.

Počas odpočtov zhotovujeme aj fotodokumentáciu odberných miest.

Z uvedeného je potrebné zabezpečiť prístup k odbernému miestu.

Okrem iného žiadame obyvateľov obce, aby si v uvedených termínoch z bezpečnostných dôvodov uviazali/uzatvorili svojich psov.

Kontakt: 0903-40-98-40

Za spoluprácu a ústretovosť všetkým vopred ďakujeme.

POZNÁMKA: Žiadne iné osoby okrem poverených spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s. (ZSDIS a.s.) nie sú oprávnené vykonávať odpočty spotrieb elektrickej energie!