Vitajte na našej stránke


Všetky informácie (odporúčania, rady, mýty, atď.) pre verejnosť sú dostupné na --> https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/

Zápis pre rok 2020/2021

Riaditeľstvo ZŠ Veľký Cetín oznamuje rodičom budúcich prvákov, že pre súčasnú zdravotnú krízovú situáciu bude zápis pre rok 2020/2021 prebiehať elektronickou formou. K stiahnutým dokumentom priložte aj rodný list dieťaťa. Zápisný lístok aj s rodným listom dieťaťa nám pošlite poštou na adresu našej školy: Základná škola-Alapiskola, Hlavná 638/2, 951 05 Veľký Cetín

Na obálku napíšte:  "Zápis 2020/2021".

Na stiahnutie dokumentov kliknite na odkaz: 

Prihláška do ZŠ (pdf)

Žiadosť o prijatie do ZŠ (pdf)

Zápis do prvého ročníka

Riaditeľsvo ZŠ Veľký Cetín oznamuje rodičom budúcich prvákov, že pre súčasnú zdravotnú krízovú situáciu sa ruší zápis do prvého ročníka, ktorý bol naplánovaný na 6. apríla 2020. Zápis bude prebiehať elektronickou formou a zápisný lístok si môžete stiahnuť z webovej stránky našej školy /www.zscetin.sk/ alebo z webovej stránky obce Veľký Cetín /www.velkycetin.sk/ od 2. apríla 2020.

Telefónne čísla na objednávanie odberov krvi

Mobilné číslo  0919 836 678 zriadené na objednávanie odberov krvi,  bolo  uvedené  nesprávne.  Správne číslo je:  0910 836 678. Môžete využiť aj pevnú linku: 037/654 58 45.

Keďže sú mobilné odbery krvi zrušené do odvolania, prosíme darcov, aby  darovali krv na NTS v Nitre vo vopred dohodnutom termíne nauvedených  telefónnych číslach NTS.

Zároveň Vám chcem poďakovať, že  v týchto neľahkých chvíľach pomáhate svojim spoluobčanom šitím rúšok alebo starším občanom s nákupom potravín či liekov.

Strana 1 z 18