Vitajte na našej stránke

Mesta a obce v štrajkovej pohotovosti final web

Termín cyklických odpočtov spotrieb elektrickej energie

Vážení obyvatelia obce Veľký Cetín

Touto cestou Vám dávame do pozornosti termín cyklických odpočtov spotrieb elektrickej energie vo Vašej obci a to nasledovne:

  • 08.2022 (pondelok) na uliciach: STARÁ DEDINA, HORNÝ KONIEC, KRÁTKA a PRI HOSTINCI
  • 08.2022 (utorok) na uliciach: NITRIANSKA, AGÁTOVA, KADAŇ A MLYNSKÁ
  • 08.2022 (streda) na uliciach: HLAVNÁ, TICHÁ a ZA HUMNAMI
  • 09.2022 (piatok) na uliciach: KOSTOLNÁ, CINTORÍNSKA a NOVÁ

Žiadame preto všetkých odberateľov elektrickej energie (bez rozdielu na dodávateľa, teda zmluvného partnera), aby nám v uvedenom termíne sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov.

Počas odpočtov zhotovujeme aj fotodokumentáciu odberných miest.

Z uvedeného je potrebné zabezpečiť prístup k odbernému miestu.

Okrem iného žiadame obyvateľov obce, aby si v uvedených termínoch z bezpečnostných dôvodov uviazali/uzatvorili svojich psov.

Kontakt: 0903-40-98-40

Za spoluprácu a ústretovosť všetkým vopred ďakujeme.

POZNÁMKA: Žiadne iné osoby okrem poverených spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s. (ZSDIS a.s.) nie sú oprávnené vykonávať odpočty spotrieb elektrickej energie!

Výmena a výdaj jódových tabletiek

i 6810102Oznamujeme občanom, že výmenu a výdaj jódových  tabletiek uskutočníme:

 od 15. 8. 2022 do 17. 8. 2022,

 od 22. 8. 2022 do 26. 8. 2022,

denne od 08.00–12.00 hod. a od 13.00–16.00 hod. v telocvični (kde prebiehalo aj testovanie na COVID). Zároveň informujeme,  že stačí, keď  príde jeden člen z domácnosti, ktorý prevezme tabletky pre celú rodinu. Je potrebné priniesť staré jódové tabletky!

 

Odčítaj a vyhraj!

00265 ZsVS WEBbannery kampan odcitaj a vyhraj 062022 FINAL 2Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., v súvislosti so zmenou cien vodného a stočného spúšťa kampaň mimoriadnych odpočtov aj prostredníctvom možnosti nahlásenia stavu vodomeru elektronicky samoodpočtom. Zákazníkovi umožní vykonať samoodpočet v jemu vyhovujúcom čase.
Zákazníci, ktorí vykonajú mimoriadny odpočet vodomeru a nahlásia ho elektronicky na internetovej stránke www.odpocet.zsvs.sk, majú možnosť v rámci kampane s názvom „Odčítaj a vyhraj“ súťažiť o vecné ceny:

1. cena: voucher na dovolenku od cestovnej kancelárie CK HYDROTOUR v hodnote 2 500 €
2. cena: cross elektrický bicykel
3. cena: horský bicykel
4. cena: android tablet
5. cena: kolobežka
6. – 15. cena: cestovný kufor
16. – 30. cena: Soda Stream party pack
31. – 60. cena: balíček Slowlandia
61. – 80. cena: plážový uterák v netkanej taške
81. – 100. cena: ekologická fľaša na vodu 550 ml

Viac informácií nájdete tu: www.odpocet.zsvs.sk.

Zákazníkom, ktorí stav vodomeru nenahlásia formou samoodpočtu, alebo ktorým zamestnanci ZsVS, a. s. z objektívnych dôvodov nevykonajú odpočet vodomeru, bude pri fakturácii stavu, zisteného pri najbližšom odčítaní meradla, fakturovaná spotreba k 5. 6. 2022 vychádzajúca z priemerného množstva vody fakturovaného za predchádzajúce obdobia.
Súťaž je časovo obmedzená na obdobie od 14. 06. 2022 do 06. 07. 2022, preto neváhajte a vykonajte samoodpočet svojho odberného miesta a súťažte o zaujímavé ceny.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Strana 1 z 26