Vitajte na našej stránke

Územný plán

ZaD č.1 - Veľký Cetín, SMERNÁ ČASŤ

ZaD č.1 - Veľký Cetín, ZÁVÄZNÁ ČASŤ

ZaD č.1 - Veľký Cetín, POMÔCKA NA PREROKOVANIE

 

ŠIRŠIE VZŤAHY:      podklad

OCHRANA PRÍRODY A TVORBA KRAJINY:   náložka   -   podklad   -   sútlač

PRIESTOROVÉ USPORIADANIE A FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA:   náložka   -   podklad   -   sútlač

KOMPLEXNÝ URBANISTICKÝ NÁVRH:   náložka   -   podklad   -   sútlač

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY:   náložka   -   podklad   -   sútlač

NÁVRH DOPRAVY:   náložka   -   podklad   -   sútlač

VODNÉ HOSPODÁRSTVO:   náložka   -   podklad   -   sútlač

VONKAJŠIA ELEKTRIKA A SLABOPRÚD:   náložka   -   podklad   -   sútlač

PLYNOFIKÁCIA:   náložka   -   podklad   -   sútlač

VYHODNOTENIE PREDPOKLADANÉHO ZÁBERU PÔDNEHO FONDU:   náložka   -   podklad   -   sútlač

Zubná ambulancia

O Z N A M

Oznamujeme Vám, že v novootvorenej zubnej ambulancii na zdravotnom stredisku vo Veľkom Cetíne ordinuje p. doktor nasledovne:   

Ordinačné hodiny: pondelok – piatok:  7.30 hod. – 15.30 hod.

sobota, nedeľa:        podľa dohody

Bližšie informácie na tel. č.: 0907 560 386

Arriva - OZNAM PRE CESTUJÚCICH

Vážení cestujúci, logo prezent 804821 md
Na základe rozhodnutia úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja odbor dopravy a pozemných komunikácií, sa posúva platnosť prázdninového režimu prevádzky prímestskej autobusovej dopravy a to už od 13. decembra 2021.


Nastavenie prázdninového režimu je zatiaľ plánované do 7. januára 2022.


V rámci tohto obdobia nebudú prevádzkované v cestovnom poriadku školské spoje, preto vám odporúčame si vždy pred cestou daný spoj preveriť či premáva, a to na stránke cp.sk, kde sa budú nachádzať vždy aktuálne informácie.


Ďakujeme za pochopenie


V Nitre dňa 8.12.2021

Strana 1 z 23